Ocalić przed zapomnieniem

„Jak myśl sprzed lat, jak wspomnień ślad wraca dziś pamięć o tych, których nie ma...”


APEL POLEGŁYCH 2013


Tradycyjnie, jak co roku, w przeddzień Wszystkich Świętych 28 października 2013 roku w naszej szkole obył się Apel Poległych. Młodzież i zaproszeni Goście spotkali się o godzinie 12 pod Tablicami Pamiątkowymi, aby uczcić Pamięć Poległych Profesorów i Uczniów. Wśród zaproszonych gości byli m.in.Poseł na Sejm RP- Anna Paluch, Przewodniczący Rady Powiatu Nowotarskiego- Jan Krzak, Wicestarosta- Maciej Jachymiak, Burmistrz Miasta Nowego Targu- Marek Fryźlewicz, Wizytator KO w Krakowie- Maria Głuszak, przedstawiciele Światowego Związku AK, Związku Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych, Związku Inwalidów Wojennych Rzeczypospolitej Polskiej, duchowieństwo oraz Rodziny Poległych Profesorów i Uczniów. Podczas części oficjalnej odczytano listę Poległych, odśpiewano hymny: państwowy i szkolny, złożono znicze i kwiaty pod Tablicami Pamiątkowymi. 


Po części oficjalnej szkoła przystąpiła do trwającego od 2008 roku społecznego Programu upamiętniającego Ofiary Zbrodni Katyńskiej- "Katyń...ocalić od zapomnienia", celem którego jest przywrócenie i zagwarantowanie Bohaterom Zbrodni Katyńskiej zbiorowej, pokoleniowej pamięci poprzez posadzenie 21 587 Dębów Pamięci.  Osiem Dębów Pamięci posadzili przed szkołą: dyrektor szkoły Maria Kopeć, Goście (Burmistrz Nowego Targu- Marek Fryźlewicz, Przewodniczący Radu Powiatu Nowotarskiego- Jan Krzak, Wicestarosta- Maciej Jachymiak, Wizytator KO w Krakowie- Maria Głuszak, Poseł na Sejm RP- Anna Paluch, por. Włodzimierz Jarmułowicz, mjr Stanisław Mroszczak), nauczyciele (Wiesław Dworski, Jan Gil, Grzegorz Klag, Szymon Pohrebny, Łukasz Szajnowski, Wojciech Tischner, Jacek Waksmundzki, Rafał Zwińczak), uczniowie (Paweł Łukaszczyk, Piotr Luberda, Artur Obrochta, Kamil Jabcoń, Hubert Borowski, Maciej Pustułka, Michał Kudasik Mikołaj Kosiński i Piotr Pańtak).


Dęby Pamięci poświęcono Bohaterom I LO im. Seweryna Goszczyńskiego. Są nimi: Andrzej Chudoba, Jan Czubernat, Antoni Dzielski, Józef Gal, Wiktor Kalisiński, Stanisław Nenko, Ignacy Pluciński, Józef Wetula. Dęby w imieniu fundatora Nadleśnictwa w Nowym Targu przekazał Krzysztof Przybyła. Spotkanie zakończyło się wspólnym śpiewaniem pieśni patriotycznych. Po uroczystości Goście dokonali wpisów okolicznościowych do Księgi Pamięci. Apel Poległych przygotowała pani Bogdana Kumela z pomocą klasy 2E, szkołę rozśpiewała pani Dorota Żmuda, a oprawę techniczną zagwarantował  pan Zbigniew Kopeć. Spotkanie poprowadzili uczniowie z klasy 3B- Ewa Piszczek i Maksymilian Brzyzek. Wiersze recytowały: Monika Gach i Pamela Aleksandrzak z 2E. Werblistami byli: Jakub Cudzich i Sebastian Piątek z 3G. 


APEL POLEGŁYCH 2012. Odsłonięcie 2 nowych tablic.


Dnia 9 XI 2012 r. w I Liceum Ogólnokształcącym im. S. Goszczyńskiego już po raz 38. został zorganizowany Apel Poległych - uroczystość poświęcona Profesorom oraz Uczniom Gimnazjum i Liceum, którzy oddali swe życie w czasie I i II wojny światowej. W tym roku Apel ten miał szczególny wymiar, ponieważ połączony był z odsłonięciem dwóch, nowych tablic, które upamiętniają nazwiska 215 Poległych w czasie I wojny światowej, wojny polsko-bolszewickiej i II wojny światowej oraz pomordowanych w obozach zagłady.


W wyniku 3-letniej pracy pana prof. Jacka Waksmundzkiego, w ramach programu „Zdążyć przed zapomnieniem”, udało się ocalić od zapomnienia 134 osoby, które oddały swoje życie za ojczyznę. Wśród nich znalazło się 16 żołnierzy odznaczonych Orderem Wojennym Virtuti Militari. W tym roku uroczystość została uświetniona obecnością: Jego Eminencji Księdza Kardynała Stanisława Dziwisza (absolwenta naszej szkoły), Małopolskiego Kuratora Oświaty Pana Aleksandra Palczewskiego, przedstawicieli władz samorządowych z Panem Starostą Krzysztofem Faberem na czele, a także przedstawicieli wyższych uczelni: Pani dr Anny Mlekodaj (PWSZ w Nowym Targu) oraz Pana dr. Pawła Zamory (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie) oraz Rodzin poległych Profesorów i Uczniów. W tym dniu spotykamy się, by oddać hołd tym, których już nie ma. W ten wyjątkowy dzień wybrzmiewają Ich nazwiska jeszcze raz, gdyż chcemy „zachować pamięć o Ich czynach", ale też swoją obecnością i postawą dajemy świadectwo, że Ich „ofiara nie była daremna". Podniosły charakter uroczystości podkreśliły również doniosły dźwięk werbli, wspólne odśpiewanie przez zaproszonych gości, nauczycieli i uczniów Liceum pieśni patriotycznych, a także solowy występ uczennic szkoły. Na moment zawitaliśmy także do niebiańskich bram, by poobserwować przeprawę św. Piotra z legionistami, żołnierzami walczącymi na frontach II wojny światowej. Klucznik z niewzruszonym spokojem, cierpliwością i łaskawością wysłuchał swarliwych, głośnych czwartaków, dla wszystkich też znalazł miejsce na „niebiańskich polanach". Apel Poległych po raz kolejny stał się doskonałą lekcją historii, po raz kolejny też „pamięć o tych, których nie ma" połączyła pokolenia we wspólnym hołdzie wartościom, którym Polegli dali świadectwo swoim życiem i śmiercią. Po części oficjalnej zaproszeni goście udali się do auli szkoły, by tam zapoznać się z biografiami kilkunastu osób poległych w czasie wojen oraz poznać "żywą historię" z relacji kombatantów i członków rodzin osób, które zginęły na frontach II wojny światowej i w obozach zagłady.


Apel Poległych prowadził: Grzegorz Gołczyński z III i. W części artystycznej udział wzięli: Ewa Piszczek oraz Maksymilian Brzyzek (2b), Izabela Bryja (2d), Alicja Luberda i Aleksandra Luberda (3d). Na werblach grali: Franciszek Sutor, Marek Greczek (3g) i Jakub Cudzich (2g). Murowane tablice ufundowali Państwo Anna i Kazimierz Wolscy oraz Państwo pragnący zachować anonimowość.


APEL POLEGŁYCH 2011


27 listopada 2011 r. uczniowie, nauczyciele, przedstawiciele duchowieństwa, władz samorządowych i oświatowych, Światowego Związku Żołnierzy AK, Związku Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej, Związku Inwalidów Rzeczypospolitej Polskiej, a przede wszystkim Rodziny poległych Profesorów i Uczniów spotkali się, by oddać hołd tym, „którzy cierpieniem i śmiercią okupili wolność Polski”. W ten jeden dzień w roku wybrzmiewają Ich nazwiska jeszcze raz, w tym szczególnym dniu obiecujemy „zachować pamięć o czynach”, ale też swoją obecnością i postawą dajemy świadectwo, że Ich „ofiara nie była daremna”. Podniosły charakter uroczystości podkreślił doniosły dźwięk werbli, wspólne odśpiewanie przez zaproszonych gości, nauczycieli i uczniów liceum pieśni patriotycznych, a także solowy występ uczennic szkoły. Atmosferę czasów okupacji przybliżył nam wiersz Tadeusza Gajcego pt. „Miłość bez jutra”, zaś o trudnej, skrywanej i długo zabronionej historii przypomniała nam jedna z zaproszonych osób, recytując wiersz Zbigniewa Herberta pt. „Guziki”. Apel Poległych po raz kolejny stał się doskonałą lekcją historii, po raz kolejny też „pamięć o tych, których nie ma” połączyła pokolenia we wspólnym hołdzie wartościom, którym Polegli dali świadectwo swoim życiem i śmiercią.


Uroczystość została przygotowana przez uczniów klas „d” i „g” oraz profesorów: mgr M. Ciężobkę, mgr D. Żmudę mgr G. Klaga. Apel poprowadzili: Jakub Stojek, Gabriel Jędrol i Karol Poręba. W części artystycznej udział wzięły: Joanna Jarosz oraz Alicja Luberda i Aleksandra Luberda. Na werblach grali: Dawid Wirmański, Franciszek Sutor, Marek Greczek i Jakub Cudzich.


APEL POLEGŁYCH 2010


Tradycyjnie, jak co roku, w przeddzień Wszystkich Świętych 28 X 2010 w naszej szkole odbył się Apel Poległych. Odświętnie ubrana młodzież spotkała się pod Tablicami Pamiątkowymi z zaproszonymi gośćmi. Byli to między innymi: Rodziny poległych profesorów i uczniów, wicestarosta Maciej Jachymiak, burmistrz Nowego Targu Maciej Fryźlewicz, prorektor PPWSZ dr Anna Mlekodaj, przedstawiciele Związku Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i byłych więźniów politycznych, Związku Inwalidów Wojennych Rzeczypospolitej Polskiej, Światowego Związku Żołnierzy AK oraz przedstawiciele duchowieństwa. Podczas części oficjalnej odczytano listę poległych, odśpiewano hymny: państwowy i szkolny, złożono kwiaty pod Tablicami Pamiątkowymi. W tym roku Apel Poległych (pod opieką prof. Bogdany Kumeli) przygotowała klasa Ig. Przywitała gości Paulina Magierska z Ig. Uroczystość poprowadzili: Jakub Stojek z Ig, Jan Watychowicz z IId. Na werblach zagrali Marek Greczek z Ig, Franciszek Sutor z Ig. W organizacji pomagali: Daniela Szumal z Ig, Irena Diadkowiec z Ig, Patrycja Kaczmarczyk z Ig, Angelika Łojek z Ig, Anna Mrugała z Ig, Dorota Posmyk z Ig, Marta Mroszczak z Ig, Maciej Lichaj z Ig, Michał Pyzowski z Ig. W części artystycznej z gardeł ponad 300 osób (zaproszonych gości i uczniów klas pierwszych) wydobyły się słowa pieśni patriotycznych („Wojenko, wojenko”, „Piechota”, „Dziś do ciebie przyjść nie mogę”, „Deszcz jesienny, deszcz”) i odbiły się echem po szkolnych korytarzach. Nad oprawą muzyczną uroczystości czuwała prof. Dorota Żmuda.


Druga część uroczystości odbyła się w Auli Szkoły. Zostały odczytane 3 biogramy poległych przygotowane przez p. Jacka Waksmundzkiego. Pani dyrektor Maria Kopeć poinformowała, że w przyszłym roku zostanie wmurowana trzecia tablica poświęcona poległym. O historii Apeli Poległych będzie można przeczytać w Almanachu Nowotarskim, który ukaże się 5 XI tego roku. Autorem tego artykułu jest nauczyciel historii w I LO p. Jacek Waksmundzki. On też przygotowuję książkę, w której znajdą się biogramy poległych. Wydanie publikacji planowane jest na rok 2014, kiedy to odbędą się uroczystości 110 -lecia szkoły.


APEL POLEGŁYCH 2009


 30 X 2009 r. o godz. 1200 tradycyjnie w naszej szkole odbył się Apel Poległych. Na parterze szkoły pod Tablicami Pamiątkowymi spotkała się młodzież i zaproszeni goście, wśród których byli m.in. Urzędujący Członek Zarządu Starostwa Powiatowego w Nowym Targu – Pan Bogusław Waksmundzki, Przewodniczący Rady Powiatu Nowotarskiego – Pan Jan Krzak, Burmistrz Nowego Targu – Pan Marek Fryźlewicz, Prorektor Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej – Pani Anna Mlekodaj, Kanclerz Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej – Pani A. Sasuła, przedstawiciele duchowieństwa: ks. prałat M. Łukaszczyk, ks. proboszcz Parafii NSPJ w Nowym Targu – ks. Kan. Stanisław Strojek, przedstawiciele Związku Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej, Związku Inwalidów Wojennych Rzeczypospolitej Polskiej, Światowego Związku Żołnierzy AK oraz rodziny poległych Profesorów i Uczniów.


 Apel przygotowały: mgr B. Kumela i mgr D. Żmuda, a  poprowadzili uczniowie: Monika Stołowska – kl. III g, Paweł Jarocki – kl. III b, Marcin Podlipni – kl. III f. Na werblach zagrali:Mateusz Czarnecki – kl. III e, Mateusz Gryglak – kl.IIa. Dekoracjami zajęli się: Monika Stołowska – kl. III g, Małgorzata Plewa – kl. III g, Marek Gacek – kl. III g, Adrian Pyzowski – kl. III g. W części artystycznej udział wzięli:  Aleksandra Mazur – kl. III g, Agnieszka Lupa – kl. III g, Anna Łabna – kl. III g. 


Po raz pierwszy do tej części programu Pani  mgr D. Żmuda zaangażowała wszystkich uczniów klas pierwszych, którzy zaśpiewali: „Wojenko, wojenko”, „Maszerują chłopcy”, „Deszcz, jesienny deszcz”. Wzruszająco zrobiło się w momencie, kiedy zaproszeni goście włączyli się do śpiewającego chóru młodzieżowego, a pieśni popłynęły po szkolnych korytarzach …            


Uroczystość zakończyła się wspólnym spotkaniem gospodarzy i Gości przy kawie w pokoju nauczycielskim. Były wspomnienia, wzruszenia i chwile zadumy. Gośćmi opiekowały się uczennice z kl. I c – Magdalena Rzadkosz i Lucyna Łojas.


RAJD NOCNY SZLAKAMI PARTYZANTÓW GORCZANSKICH 2013


 28 październik 2013 W nocy z 25 na 26 października odbył się 45. Rajd Szlakami Partyzantów Gorczańskich organizowany przez nauczycieli I L.O. im. Seweryna Goszczyńskiego w Nowym Targu. Pod przewodnictwem wieloletniego uczestnika rajdu, pana Adama Jachymiaka, młodzież z I L.O po raz kolejny uczciła pamięć żołnierzy. Rajd rozpoczęto tradycyjnie w goprówce pod Długą Polaną, gdzie pan Jachymiak krótko przedstawił historię i tradycję rajdu. Następnie 25-osobowa grupa wyruszyła w kierunku Turbacza. Dzięki sprzyjającej pogodzie szybko i sprawnie udało się dotrzeć na szczyt i zapalić znicz na grobie Albiny Białoń. Rajd przejdzie prawdopodobnie do historii jako pierwszy, w którym pod Turbaczem na Hali Długiej powitały uczniów i opiekunów odgłosy „zaniepokojonych” owiec, dowód na niesamowicie dogodne warunki atmosferyczne. Rajd został zorganizowany przez pana Jacka Waksmundzkiego i pana Pawła Rozmusa. Opiekę nad młodzieżą  sprawowała pani Ewa Komperda. Młodzież z I L.O. po raz kolejny udowodniła że nie jest im obojętna historia i tradycja Rajdu. 


RAJD NOCNY SZLAKAMI PARTYZANTÓW GORCZANSKICH 2011


W dniu (a właściwie w nocy) z 28 na 29 października odbył się już po raz 43 coroczny rajd Szlakami Partyzantów Gorczańskich, organizowany przez I LO im. S. Goszczyńskiego we współpracy z Panem Adamem Jachymiakiem – przewodnikiem beskidzkim, wieloletnim uczestnikiem tej imprezy. W tym roku w rajdzie uczestniczyli: ponad 50 osobowa grupa młodzieży z I LO, uczniowie liceum o profilu wojskowym oraz dzieci ze szkoły nr 6. Oprócz tradycyjnej modlitwy i zapalenia zniczy na symbolicznych grobach: katyńskim przy kaplicy papieskiej, Albiny Białoń na Hali Długiej oraz „Ponurego” na polanie Wachowej, młodzież mogła również poznać „na własnej skórze” trudy życia partyzanckiego. Zanim wyruszono na trasę, na spotkaniu w „goprówce” pod Długą Polaną prelekcję o partyzantce na Podhalu wygłosił P. Dawid Golik z IPN. Nowością imprezy było przydzielenie zadań, które uczestnicy mieli wykonać na trasie rajdu m.in. ominąć posterunki niemieckie dostarczyć partyzantom skrzynkę z amunicją, meldunek oraz broń. Po zapaleniu zniczy oraz w „miarę udanym” wykonaniu zadań, na polanie Wachowej, przy ognisku zakończono rajd (wspólnie z partyzantami i Niemcami), a następnie już bez przeszkód uczestnicy dotarli do „goprówki” pod Długą Polaną. Szczególne podziękowania za pomysł na taką formułę rajdu (mamy nadzieję na utrzymanie jej na przyszłość) należą się Magdzie ps. „Stokrotka”, sponsorowi ogniska (prywatnie Tata Magdy), całej grupie SRH Błyskawica i „21 infanterie regiment” . Organizatorami i opiekunami rajdu byli profesorowie: mgr Wojciech Tischner, mgr Jacek Waksmundzki, mgr Paweł Rozmus.


 


   


 

I Liceum Ogólnokształcące
im. Seweryna Goszczyńskiego
Plac Krasińskiego 1
34 - 400 Nowy Targ
Kontakt:
(018)26 629 55
(018)26 638 58
lo@goszczynski.nowytarg.pl