Dodatkowe ubezpieczenie uczniów

Zarząd Rady Rodziców wybrał ofertę firmy InterRisk.


Prosimy o zapoznanie się z ofertą, podjęcie decyzji o przystąpieniu do ubezpieczenia, podpisanie oświadczenia o zapoznaniu się z warunkami umowy i przesłanie oświadczenia do szkoły za pośrednictwem ucznia. W przypadku ucznia niepełnoletniego oświadczenie podpisują również rodzice.


 


oferta (.doc)


ogólne warunki ubezpieczenia (.pdf)


deklaracja wyboru - oświadczenie


 

I Liceum Ogólnokształcące
im. Seweryna Goszczyńskiego
Plac Krasińskiego 1
34 - 400 Nowy Targ
Kontakt:
(018)26 629 55
(018)26 638 58
lo@goszczynski.nowytarg.pl