Zajęcia pozalekcyjne

FAKULTETY


JĘZYK POLSKI


M. CIĘŻOBKA - czwartek 7.30, przygotowanie do matury ustnej oraz OLiJP


G. KLAG - wtorek 8.00- 8.45, poziom rozszerzony


              - czwartek 14.05- 14.50, poziom rozszerzony


K. ŻMUDA - czwartek 8.00- 8.45, poziom podstawowy


                 - środa 15.00 koło polonistyczne OLiJP


H. SIĘKA - piątek 13.15-14.35, koło teatralne


 


JĘZYK ANGIELSKI


D. FIGURA - czwartek 14.05-14.55, poziom rozszerzony


D. ADAMCZYK - wtorek 13.15-14.00, zajęcia wyrównawcze, matura poz. podst. p. rozszerz.


D. SUDER - czwartek, piątek 7.45, poprawa kartkówek


R. ZWINCZAK - czwartek 8.00- 8.45, matura ustna


P. ROZMUS - środa 14.00- 14.45, poziom podstawowy


D. MOLEWICZ - wtorek 8.00- 8.45, matura ustna


E. KOMPERDA - piątek 14.00-14.55, poziom podstawowy i rozszerzony


M. DOMALIK - piątek 14.05- 14.50, poziom rozszerzony, matura ustna


 


JĘZYK NIEMIECKI


J. LEJA - czwartek 7.30, zajęcia wyrównawcze


K. JARZĄBEK - wtorek  13.15- 14.00, zajęcia wyrównawcze


B. ZAPIÓRKOWSKA - piątek 13.15-14.00, przygotowanie do konkursów


 


JĘZYK WŁOSKI


M. SMRECZYŃSKA - czwartek 14.05-14.45, kółko języka włoskiego


 


MATEMATYKA


K. PODKANOWICZ - piątek 13.15- 14.00, fakultet - poziom podstawowy


                              - wtorek 13.15- 14.00, kółko matematyczne/zaj. wyrównawcze


W. DWORSKI - poniedziałek 8.00- 8.45, poziom podstawowy z elementami rozszerzenia


K. ZBROJA - czwartek 14.05- 14.50, zaj. wyrównawcze kl 2f, fakulte - poziom podstawowy


                   - czwartek  14.55- 15.40, zaj. wyrównawcze kl 2h, fakulte - poziom podstawowy


J. TRYBUŁA - wtorek 14.05- 14.50, poziom rozszerzony


J. FRĄCZEK - środa 12.25- 13.10, poziom podstawowy i rozszerzony


 


BIOLOGIA


K. GROBARCZYK- PIEKŁO - wtorek 13.15- 14.00, fakultet klasa III B


J. DZIEDZIC - środa 13.15- 14.00, fakultet klasa III E


 


CHEMIA


G. GŁODZIAK - poniedziałek 8.00- 8.45, fakultet III E


J. PAŁKA - wtorek 8.00- 8.45, fakultet III B


                - wtorek 13.15-14.00, zajęcia wyrównawcze


 


HISTORIA/WOS


K. SIKORA - wtorek 14.05- 14.50, zaj. wyrównawcze


A. BORKOWSKA - środa 13.15- 14.00, fakultet III D


 


GEOGRAFIA


M. CZYŻ - czwartek 13.15- 14.00, fakultet poziom rozszerzony, zaj. wyrównaw.


R. PRZYBYŁA - wtorek 15.00- 16.00, zaj. wyrównaw.


                       - piątek 12.25-13.10, poziom rozszerzony fakultet III G


 


FIZYKA


Z. KOPEĆ - poniedziałek 8.00- 8.45, poziom rozszerzony


 


INFORMATYKA


M. PAŁYS - piątek 13.15- 14.00, fakultet


 


WYCHOWANIE FIZYCZNE


W. TISCHNER - wtorek 14.45- 16.30, koszykówka


S. POHREBNY - środa 14.45-16.30, piłka ręczna


                        - czwartek 14.45-16.30, piłka nożna


P. JABŁOŃSKI - piątek 14.50-18.00 , piłka siatkowa


B. WCISŁO - poniedziałek 14.50-18.00, piłka siatkowa


                   - piątek 14.50-18.00, piłka siatkowa

I Liceum Ogólnokształcące
im. Seweryna Goszczyńskiego
Plac Krasińskiego 1
34 - 400 Nowy Targ
Kontakt:
(018)26 629 55
(018)26 638 58
lo@goszczynski.nowytarg.pl